Facebook
+

Pracownia Geodezyjna GEOPRIMA Bielsko - Nasze usługi

OFERTA DLA FIRM BUDOWLANYCH

Pracownia Geodezyjna Geoprima w Bielsku-Białej - Usługi geodezyjne i kartograficzne
 • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • obsługa budowy sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
 • monitoring, pomiary kontrolne obiektów budowlanych
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
 • obsługa montażu konstrukcji stalowych
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • inne nietypowe zlecenia

POSIADAMY NOWECZESNY SPRZĘT, KWALIFIKACJE ORAZ DOŚWIADCZENIE ABY ZAPEWNIĆ DOKŁADNOŚĆ NA POZIOMIE MAX. 2 MM.Zadzwoń teraz

OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Pracownia Geodezyjna Geoprima w Bielsku-Białej - Usługi geodezyjne i kartograficzne
 • mapy do celów projektowych
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków oraz przyłączy sieci uzbrojenia podziemnego
 • tyczenia budynków
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia granic
 • inne prace geodezyjne


W PRZYPADKU POWOŁANIA SIĘ NA STRONĘ INTERNETOWĄ 10% RABATU NA WYKONYWANĄ USŁUGĘ.Zadzwoń teraz